Phone
Zalo

du lịch mỹ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Hollywood - Hoover Dam - Universal Studio - Las Vegas - Los Angeles - San Diego - San Francisco

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 79,900,000₫.Current price is: 75,900,000₫.

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Las Vegas - Los Angeles - San Diego - Mexico - Lower Antelope Canyon

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 999,000,000₫.Current price is: 94,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Delaware - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - Washington D.C

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 109,900,000₫.Current price is: 105,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - San Francisco - Washington D.C - National Harbor

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 119,900,000₫.Current price is: 109,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Delaware - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - Washington D.C

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 116,900,000₫.Current price is: 114,900,000₫.

Thời gian: 12 ngày 11 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Delaware - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - San Francisco - San Jose - Washington D.C

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 119,900,000₫.Current price is: 115,900,000₫.

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Delaware - Philadelphia - Washington D.C

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 119,900,000₫.Current price is: 115,900,000₫.

Thời gian: 13 ngày 12 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - Washington D.C - Ottawa - Toronto

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 123,999,000₫.Current price is: 119,999,000₫.

Thời gian: 14 ngày 13 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Albany - Boston - Delaware - Hoover Dam - Universal Studio - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - Thác Niagara - Washington D.C - Mexico

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 130,900,000₫.Current price is: 126,900,000₫.