LỊCH KHỞI HÀNH TOUR ANH QUỐC 2019

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH – SCOTLAND – 8N7Đ

THÁNG 11: 16/11/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 12: 27/12/2019  –  49.990.000 VND (Tết Dương lịch 2020)

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH – SCOTLAND – BRUNEI 9N8Đ 

LONDON – OXFORD – MANCHESTER – WINDERMERE  EDINBURGH –YORK – WARWICK – STANDFORD

THÁNG 12: 27/12/2019  –  59.990.000 VND ( TẾT DƯƠNG LỊCH)
THÁNG 01/2020: 20/06/2019  –  59.990.000 VND ( 28 TẾT ÂM)
THÁNG 02/2020: 16/02/2020  –  59.990.000 VND

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH – ĐÓN SÁNG SINH TẠI ANH QUỐC 6N5Đ

LONDON-STARTFORD UPON AVONMANCHESTEROXFORD

THÁNG 12: 22/12/2019  –  52.990.000 VND

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH 8N7Đ (BAY THẲNG : Vietnam Airlines) 

THÁNG 11: 26/11/2019  –  61.990.000 VND
THÁNG 12: 23/12/2019  –  61.990.000 VND (Tết Dương lịch 2020)