LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ 2019

Du lịch Việt Mỹ – Vietmytravel – 10 năm chuyên nghiệp dịch vụ Visa và Tour du lịch Mỹ, khởi hành từ 4 – 5 đoàn khách Mỹ mỗi tháng. Là một trong những công ty có tỉ lệ đậu Visa Mỹ cao nhất tại Việt Nam – Cam kết HOÀN 100% PHÍ VISA nếu hồ sơ của khách bị từ chối.

“ĐI MỸ – TÌM VIỆT MỸ – ĐI MỸ KHÔNG SUY NGHĨ”

“”NHẤT MỸ🇺🇸 NHÌ CA🇨🇦 TAM ÚC 🇳🇿 TỨ ÂU🇪🇺 – MADE IN VIETMYTRAVEL””

NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA TOUR MỸ TẠI VIETMYTRAVEL

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MỸ – VIETMYTRAVEL

** BỜ TÂY – THĂM THÂN ( 8N7Đ) (LOS ANGELES – SAN DIEGO)
Tháng 10: 29/10/2019 – 24.900.000 VND
Tháng 11: 25/11/2019 ( Black Friday – lễ Tạ Ơn) – 24.900.000 VND
Tháng 12: 21/12/2019 – 29.900.000 VND (Noel)
Tháng 12: 30/12/2019 – 29.900.000 VND (Tết Dương Lịch)

NĂM 2020
Tháng 01: 23/01/2020 – 29.900.000 VND (29 -Tết Âm Lịch)
Tháng 01: 26/01/2020 – 29.900.000 VND (Mùng 02 -Tết Âm Lịch)

Tháng 02: 21/02/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 03: 21/03/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 04: 21/04/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 05: 23/05/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 06: 23/06/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 07: 23/07/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 08: 23/08/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 09: 23/09/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 10: 23/10/2020 – 24.900.000 VND 

Tháng 11: 21/11/2020 – 24.900.000 VND 

** BỜ TÂY HOA KỲ ( 8N7Đ) (LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS)
Tháng 10: 29/10/2019 – 39.900.000 VND
Tháng 11: 25/11/2019 ( Black Friday – Lễ Tạ Ơn) – 39.900.000 VND
Tháng 12: 21/12/2019 – 45.900.000 VND (Noel)
Tháng 12: 30/12/2019 – 45.900.000 VND (Tết Dương Lịch)

NĂM 2020

Tháng 01: 23/01/2020 – 49.900.000 VND (29 Tết Âm Lịch)
Tháng 01: 26/01/2020 – 49.900.000 VND (Mùng 02 -Tết Âm Lịch) 

Tháng 02: 21/02/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 03: 21/03/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 04: 21/04/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 05: 23/05/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 06: 23/06/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 07: 23/07/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 08: 23/08/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 09: 23/09/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 10: 23/10/2020 – 39.900.000 VND 

Tháng 11: 21/11/2020 – 39.900.000 VND 

** BỜ TÂY HOA KỲ ( 9N8Đ) (LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO) ( Tặng San Francisco)

Tháng 10: 29/10/2019 – 49.900.000 VND
Tháng 11: 25/11/2019 ( Black Friday – Lễ Tạ Ơn) – 49.900.000 VND
Tháng 12: 21/12/2019 – 49.900.000 VND (Noel)
Tháng 12: 30/12/2019 – 49.900.000 VND (Tết Dương Lịch)

NĂM 2020

Tháng 01: 23/01/2020 – 59.900.000 VND (29 Tết Âm Lịch)
Tháng 01: 26/01/2020 – 59.900.000 VND (Mùng 02 -Tết Âm Lịch)

Tháng 02: 21/02/2020 – 49.900.000 VND 

Tháng 03: 21/03/2020 – 49.900.000 VND 

Tháng 04: 21/04/2020 – 49.900.000 VND 

Tháng 05: 23/05/2020 – 49.900.000 VND

Tháng 06: 23/06/2020 – 49.900.000 VND 

Tháng 07: 23/07/2020 – 49.900.000 VND 

Tháng 08: 23/08/2020 – 49.900.000 VND 

Tháng 09: 23/09/2020 – 49.900.000 VND 

Tháng 10: 23/10/2020 – 49.900.000 VND 

Tháng 11: 21/11/2020 – 49.900.000 VND 

** BỜ ĐÔNG HOA KỲ (7N6Đ) – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC
Tháng 11: 21/11/2019 – 49.900.000 VND
– 18/12/2019 (Tết Dương Lịch) – 53.900.000 VND
– 26/12/2019 (Tết Dương Lịch) – 53.900.000 VND

NĂM 2020
Tháng 1/2020: 23/01/2020 (29 Tết Âm) – 59.900.000 VND
– 26/01/2020 (M2 Tết Âm) – 59.900.000 VND

Tháng 02/2020: 18/02/2020 – 49.900.000 VND

Tháng 03/2020: 18/03/2020 – 49.900.000 VND

Tháng 04/2020: 18/04/2020 – 49.900.000 VND

** BỜ ĐÔNG HOA KỲ (10N9Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON D.C – BOSTON – NIAGARA FALL )
Tháng 10: 23/10/2019 – 59.900.000 VND

NĂM 2020
Tháng 05/2020: 18/05/2020 – 59.900.000 VND

Tháng 06/2020: 18/06/2020 – 59.900.000 VND

Tháng 07/2020: 18/07/2020 – 59.900.000 VND

Tháng 08/2020: 18/08/2020 – 59.900.000 VND

Tháng 09/2020: 18/09/2020 – 59.900.000 VND

Tháng 10/2020: 18/10/2020 – 59.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (11N10Đ) ( NEW YORK -PHILADELPHIA- WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO ) 

Tháng 11: 21/11/2019 ( Black Friday/ Lễ Tạ Ơn)- 64.900.000 VND
– 18/12/2019 (Tết Dương Lịch) – 69.900.000 VND
– 26/12/2019 (Tết Dương Lịch) – 69.900.000 VND

NĂM 2020

Tháng 1/2020: 23/01/2020 (29 Tết Âm) – 69.900.000 VND
– 26/01/2020 (M2 Tết Âm) – 69.900.000 VND

Tháng 02/2020: 18/02/2020 – 64.900.000 VND

Tháng 03/2020: 18/03/2020 – 64.900.000 VND

Tháng 04/2020: 18/04/2020 – 64.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (12N11Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON D.C – LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – LOS ANGELES – SAN JOSE – SAN FRANCISCO) ( Tặng San Francisco)

Tháng 11: 21/11/2019 ( Black Friday – Lễ Tạ Ơn) – 72.900.000 VND
– 18/12/2019 (Tết Dương Lịch) – 74.900.000 VND
– 26/12/2019 (Tết Dương Lịch) – 74.900.000 VND

NĂM 2020
Tháng 1/2020: 23/01/2020 (29 Tết Âm) – 74.900.000 VND
– 26/01/2020 (M2 Tết Âm) – 74.900.000 VND

Tháng 02/2020: 21/02/2019 – 72.900.000 VND

Tháng 03/2020: 21/03/2019 – 72.900.000 VND

Tháng 04/2020: 21/04/2019 – 72.900.000 VND

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ (14N13Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA – DELAWARE – WASHINGTON D.C – BOSTON – NIAGARA FALL – LAS VEGAS – GRAND CANYON – UNIVERSAL – LOS ANGELES – SAN DIEGO ) (Tặng San Diego)  

Tháng 10: 23/10/2019 – 82.900.000 VND
Tháng 11: 21/11/2019 ( Black Friday – Lễ Tạ Ơn) – 82.900.000 VND

NĂM 2020
Tháng 05/2020: 18/05/2020 – 82.900.000 VND

Tháng 06/2020: 18/06/2020 – 82.900.000 VND

Tháng 07/2020: 18/07/2020 – 82.900.000 VND

Tháng 08/2020: 18/08/2020 – 82.900.000 VND

Tháng 09/2020: 18/09/2020 – 82.900.000 VND

Tháng 10/2020: 18/10/2020 – 82.900.000 VND

LIÊN TUYẾN BỜ TÂY CANADA – BỜ TÂY MỸ : VANCOUVER – VICTORIA – SAN FRANCISCO – SAN JOSÉ 8N7Đ

24/12/2020 (Noel – Tết Dương Lịch) – 26/01/2020 (Mùng 02 Tết âm) : 69,900,000 VND/KHÁCH

Khởi Hành : 15/03/2019 :  67,900,000 VND/KHÁCH

** LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ VIP (16N15Đ) ( NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – BOSTON – NIAGARA FALL – LOS ANGELES – LAS VEGAS- SAN DIEGO – SAN JOSE – SAN FRANCISCO)

Tháng 10: 23/10/2019 – 89.900.000 VND
Tháng 05/2020: 18/05/2020 – 89.900.000 VND

** TOUR DU LỊCH ĐỘC LẠ (8N7Đ)  ORLANDO – MIAMI – BAHAMAS

Tháng 01/2020: 26/01/2019 (M2 tết âm) – 99.999.999 VND

** TOUR DU LỊCH ĐỘC LẠ (10N9Đ)  SAN FRANCISCO – SAN JOSÉ CÂU CÁ – HÁI CHERRY HẺM NÚI LINH DƯƠNG HỒ POWEL – HORSESHOE BEND – LAS VEGAS – LOS ANGELES

Tháng 9: 27/09/2019 – 89.900.000 VND
Tháng 05/2020: 18/05/2019 – 89.900.000 VND

** DU LỊCH LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG CANADA – MỸ (12N11Đ) MOMTREAL – OTTAWA – TORONTO – NIAGARA FALL – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C

Khởi hành ngày 14 hàng tháng 09/2019 – tháng 11/2019:  83.990.000 VND

Tháng 12: 23/12/2019 – 83.990.000 VND
Tháng 01/2020: 29/01/2020(M5 tết Âm) – 83.990.000 VND

** DU LỊCH LIÊN TUYẾN BỜ TÂY CANADA – BỜ TÂY HOA KỲ (12N11Đ): VANCOUVER – SAN FRANCISCO – LAS VEGAS – SAN JOSE – GRAND CANYON – HOLLYWOOD – SANTA MONICA

 Khởi hành M10 hàng tháng: từ tháng 11/2019 – tháng 04/2020

** DU LỊCH LIÊN TUYẾN BỜ TÂY CANADA – BỜ TÂY HOA KỲ (09N8Đ): VANCOUVER – VICTORIA ISLAND – LAS VEGAS – HOOVER DAM – SAN FRANCISCO – GOLDEN GATE  – CHINA TOWN

26/01/2020 (M2 tết âm): 79.000.000 VND

** DU LỊCH LIÊN TUYẾN BỜ ĐÔNG CANADA – BỜ ĐÔNG + TÂY HOA KỲ (13N12Đ)
(TORONTO – OTTAWA – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – HOLLYWOOD – SAN DIEGO – LAS VEGAS)

Tháng 8: 30/08/2019 – 99.999.999 VND

** TOUR VIP DU LỊCH CANADA – HOA KỲ  (14N13Đ) (MONTREAL – OTTAWA – TORONRO NIAGARA FALL – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – HOLLYWOOD – SAN DIEGO – LAS VEGAS)

Tháng 12: 22/12/2019 – 109.000.000 VND
Tháng 1/2020 : 26/01/2020 ( M2 Tết Âm) – 109.000.000 VND

** TOUR VIP HOA KỲ – CANADA – CHINH PHỤC THIÊN ĐƯỜNG BĂNG (12N11Đ)
(SEATTLE – ANCHORAGE – CALGARY – BANFF – LAKE LOUISE – ICEFIELD COLUMBIA – VANCOUVER )
Tháng 9: 30/09/2019 – 129.900.000 VND

Tháng 07/2020: 20/07/2020 – 129.900.000 VND

** TOÀN CẢNH ĐÔNG LIÊN TUYẾN HOA KỲ – MEXICO – CUBA (14N13Đ)
( NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – CANCUN(MEXICO)-HAVANA(CUBA) – LAS VEGAS – HOOVER DAM – GRAND CANYON – LOS ANGELES – HOLLYWOOD – UNIVERSAL STUDIO )

Tháng 12: 20/12/2019 – 109.000.000 VND
Tháng 1/2010: 26/01/2020 ( M2 Tết Âm ) – 109.000.000 VND

Vietmytravel 

Hotline: 0964 51 51 51  –  0926 51 51 51 – 0888 52 51 51 –  (02)873 087 087
Head Office: Vietmybuilding 85/31 Nguyễn Thế Truyện – Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú-TP.HCM
Email: info@vietmytravel.com
Website: vietmytravel.com

OFFICE IN USA
Ad: 6350 Vineland Road #207 Orlando, Florida 32819 , USA  | Email: us@vietmytravel.com