Phone
Zalo

Tour Canada

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Vancouver

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 52,900,000₫.Current price is: 49,900,000₫.

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Vancouver - Đảo Victoria

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 84,900,000₫.Current price is: 79,900,000₫.

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Fall - Thousand Island

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 94,900,000₫.Current price is: 89,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Fall - Niagara - Thousand Island

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 135,900,000₫.Current price is: 129,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Fall - Thousand Island - Vancouver

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 134,900,000₫.Current price is: 129,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara - Vancouver - Đảo Victoria - Quebec - Kingston

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 139,900,000₫.Current price is: 135,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara - Vancouver - Đảo Victoria - Quebec - Kingston

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 150,900,000₫.Current price is: 139,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Philadelphia - Washington D.C

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 145,900,000₫.Current price is: 139,900,000₫.

Thời gian: 17 ngày 16 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara - Vancouver - Đảo Victoria

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 189,900,000₫.Current price is: 175,900,000₫.