Phone
Zalo

bờ đông canada

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Montreal - Ottawa - Toronto - Niagara Fall - Thousand Island

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 94,900,000₫.Current price is: 89,900,000₫.

Thời gian: 13 ngày 12 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - Washington D.C - Ottawa - Toronto

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 123,999,000₫.Current price is: 119,999,000₫.