Phone
Zalo

Tour Mỹ

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Los Angeles - San Diego

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 42,900,000₫.Current price is: 39,900,000₫.

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 52,900,000₫.Current price is: 49,900,000₫.

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Hollywood - Hoover Dam - Universal Studio - Las Vegas - Los Angeles - San Diego - San Francisco

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 79,900,000₫.Current price is: 75,900,000₫.

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Atlantic - Philadelphia - Washington D.C

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 79,900,000₫.Current price is: 75,900,000₫.

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Hawaii

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 79,900,000₫.Current price is: 75,900,000₫.

Thời gian: 10 ngày 9 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Albany - Boston - Delaware - Philadelphia - Thác Niagara - Washington D.C

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 89,900,000₫.Current price is: 86,900,000₫.

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: Las Vegas - Los Angeles - San Diego - Mexico - Lower Antelope Canyon

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 999,000,000₫.Current price is: 94,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Delaware - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - Washington D.C

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 109,900,000₫.Current price is: 105,900,000₫.

Thời gian: 11 ngày 10 đêm

Điểm khởi hành: HCM - Hà Nội

Hành Trình: New York - Las Vegas - Los Angeles - Philadelphia - San Diego - San Francisco - Washington D.C - National Harbor

Lịch khởi hành: Xem chi tiết

Trọn gói:

Original price was: 119,900,000₫.Current price is: 109,900,000₫.

Lấy Mã Khuyến Mãi